Menu Menu

Generalforsamling

STRUER ENERGI PARK AFHOLDER GENERALFORSAMLING
onsdag den 29. maj 2019 kl. 19.00 i Struer Energi Park.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Bestyrelsen