Menu Menu

Informationsmøde i Struer Energi Park.

Som det har fremgået af Struer Energi Parks hjemmeside og Facebook, sluttede samarbejdet med Centerchef Rune Bjerregaard i sidste uge.

Bestyrelsen arbejder på en strategi for de fremtidige perspektiver, så stillingen kan blive genbesat.

I den mellemliggende periode, vil vi meget gerne i dialog med vores brugere af centret, så vi alle har en fælles forståelse af drift og strategi i centret.

Alle foreninger og brugere inviteres derfor til informations- og dialogmøde onsdag den 13. marts i tidsrummet 18-20. Mødet afholdes i glasburet.

Vi kan ikke love, at vi kan give jer svar på alle jeres spørgsmål – men vi kan love, at vi vil svare efter bedste evne, og ikke mindst lytte til vores brugere.
Der vil desuden være kaffe og the på kanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Struer Energi Park.