Menu Menu

Ændrede udenomsforhold

Hen over sommeren og frem til september vil der ske en række ændringer på parkeringspladsen mellem Parkskolen og Struer Energi Park.

Handicapparkeringspladserne vil blive flyttet tættere på indgangen, sammen med de fire pladser, der er reserveret til Sundhedscentret. De vil blive placeret umiddelbart efter handicappladserne. Derudover etableres der, tættest på indgangen, en lomme til brug for taxaer, som skal afhente passagerer.

Den nye indretning giver mulighed for, at der kan etableres almindelige parkeringspladser på det sidste stykke langs svømmehallen.

Desuden etableres en ”rundkørsel” foran indgangen, hvor det vil være muligt at afsætte passagerer, og endelig lukkes arealet for gennemkørsel. Al kørende færdsel skal derfor foregå fra den sydlige ende, men der vil selvfølgelig stadig være åbent fra nord for gående samt cyklister.