Menu Menu

Parkering ved Struer Energi Park

Efterhånden som udenomsarealerne begynder at tage form, er det nødvendigt, at præcisere reglerne omkring parkering ved Struer Ernergi Park.

Det er ikke tilladt at benytte stien mellem skolen og hallerne til bilkørsel. Denne vej er en cykelsti og ellers kun tilladt til handicap kørsel.
Der er opstillet indkørsel forbudt skilt - og kommunen begynder at tage tiltag til at håndhæve indkørselsforbuddet. Så ingen indkørsel og/eller parkering i dette område.
Parkering i forbindelse med benyttelse af Struer Energi Park foregår på den store parkeringsplads ud for den gamle indgang og skolens hovedindgang.