Menu Menu

Vision for Struer Energi Park

Struer Energi Park er et fleksibelt og nytænkende samlingssted, der skaber attraktive muligheder for idræt, motion og fællesskab i tæt samarbejde med foreninger, brugergrupper, institutioner og skoler. 

Bygningen er kendetegnet af stor gennemsigtighed, der giver en ny synlighed for klubberne og indbyder til samarbejde på tværs, og samtidig er den en invitation til nye medlemmer og flere aktive brugere.
Med engagement og positivitet er Struer Energi Park således en invitation til at blive medlem af et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, klub og aktiviteter.