Menu Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen har 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling, hvor foreningerne i centeret har stemmeret. Der er hhv. 3 og 4 medlemmer på valg, og man vælges således for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Centerchefen deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fordeler arbejdet imellem sig i overensstemmelse med medlemmernes kompetencer, og bestyrelsen kan ligeledes nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

Jesper Gregersen

Jesper GregersenFormand

jeg@bang-olufsen.dk

Eigil Christensen

Eigil ChristensenBestyrelsesmedlem

eigil@disponibel.dk

Bo Mølsted

Bo MølstedBestyrelsesmedlem

boml@danskebank.dk

Mette Bjørn

Mette BjørnBestyrelsesmedlem

mc@ucholstebro.dk

Karsten Lund

Karsten LundBestyrelsesmedlem

karsten.lund.post@gmail.com

Peter Larsen

Peter Larsen Bestyrelsesmedlem

mail@petermunklarsen.dk