Menu Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen har op til 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling, hvor foreningerne i centeret har stemmeret. Der er hhv. 3 og 4 medlemmer på valg, og man vælges således for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Centerchefen deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fordeler arbejdet imellem sig i overensstemmelse med medlemmernes kompetencer, og bestyrelsen kan ligeledes nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

Jesper Gregersen

Jesper GregersenFormand

Mobil: 2360 7505jeg@bang-olufsen.dk

Katrine Lauth

Katrine LauthBestyrelsesmedlem

struergf.formand@gmail.com

Klaus Birkebæk Olesen

Klaus Birkebæk OlesenBestyrelsesmedlem

klaus.birkebaek.olesen@hotmail.com

Peter Larsen

Peter Larsen Bestyrelsesmedlem

mail@petermunklarsen.dk

Holger Busborg Madsen

Holger Busborg MadsenBestyrelsesmedlem

hmabremdal@gmail.com